JURAJ ČUTEK
akademický sochár

narodený: 28. 2. 1957 Žilina, žije v Bratislave 
1972 – 76 Stredná škola umeleckého priemyslu Bratislava, prof. L. Korkoš
1977 – 83 Vysoká škola umelecko-priemyselná Praha, prof. J. Malejovský
ateliér: Mikovíniho 11/A, 831 02 Bratislava, SK
Juraj Čutek patrí k výrazným osobnostiam slovenskej výtvarnej scény. Známe sú predovšetkým jeho komorné figurálne plastiky v dreve s kovovými prvkami ready-made. Čutekove diela oscilujúce medzi imaginatívnym a reálnym svetom inšpiruje história, hudba, mytológia, ale aj cirkusové umenie. Plastiky sa vyznačujú dynamickým stvárnením – hoci ide o statické sochy pevne späté so svojimi podstavcami, každá rozohráva svoje osobité divadelné predstavenie v neopakovateľne hravej a živej póze. 
Autor rešpektuje povahu materiálu. Zvýrazňuje letokruhy a povrchové anomálie dreva, aby zdôraznil jeho jemnosť alebo drsnosť, no zároveň kladie dôraz na dokonalú povrchovú úpravu a precízne remeselné spracovanie. Kovové súčiastky, zakomponované do jeho plastík, sú symbolom autorovho zanietenia pre vynálezcov 19. storočia, ako aj dôkazom autorovho nevšedného hravého a nespútaného prístupu k tvorbe. Svoje diela vystavuje v domácom prostredí i zahraničí – v Česku, Nemecku, Monaku, Holandsku, Taliansku, USA, Izraeli, vo Francúzsku a Švajčiarsku. Okrem toho sa zúčastňuje na domácich i zahraničných sympóziách a mnohé aj organizuje.
V roku 1987 získal cenu usporiadateľa a poroty výstavy – Výber zo súčasnej Česko-slovenskej komornej plastiky.
Galéria M. A. Bazovského, Trenčín. V roku 2002 mu bola udelená Strieborná medaila prezidenta SR Rudolfa Šustera za rozvoj umenia. Bol nominovaný na cenu Krištáľové krídlo za výtvarné umenie 2006.
späť hore